Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Nagłówek

Aktualności

Trwa nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych POWER

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)”

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja

Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku z dnia 17 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja

Nabór wniosków na program stażu - RPO

Starosta Płocki ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 80 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy z deklaracją dalszego zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym stażu.

Nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Starosta Płocki informuje, iż w ramach przyznanego limitu środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Płocki informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 10.01.2017 r.

Informacja o naborze wniosków na szkolenia indywidualne dla 30 osób bezrobotnych

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 30 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)"

Firma Doradztwo Personalne SET z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku zaprasza do projektu

Firma Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej realizująca w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku projekt „DROGA NA RYNEK PRACY” w ramach PROGRAMU...

Podnieś bezpłatnie swoje kwalifikacje i umiejętności

Zapraszamy do udziału w projekcie "Z bierności do aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ZA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA.

Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych - KOBIET

Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych - KOBIET

Wyświetlanie 1 - 10 z 70 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę