Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Wyślij PIT z Galerii Wisła!

W dniach 24-25 marca br. w galerii handlowej Wisła w Płocku w ramach akcji „Szybki PIT” pracownicy Urzędu Skarbowego w Płocku pomogą wypełnić zeznanie podatkowe i wysłać je elektronicznie. Dzięki temu każdy podatnik będzie mógł w przerwie między...

Targi Edukacyjne Blichowo 2017

20 marca bieżącego roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie odbyły się IV już Targi...

Targi Edukacji i Pracy w Małej Wsi 2017

Już po raz jedenasty mogliśmy uczestniczyć w Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się 17 marca...

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają do udziału w projekcie

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej realizują ogólnopolski projekt „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach” w ramach umowy partnerskiej z Fundacją Fundusz Współpracy,...

Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000

Szkolenia dla mieszkańców powiatu płockiego w zakresie edukacji ekologicznej oraz prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach Natura 2000”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności oraz ograniczenie...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie przygotowuje kolejną edycję akcji pn. "Dni Otwarte Funduszy Europejskich"

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – POWER

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu – POWER.

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Starosta Płocki wstrzymuje przyjmowanie wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płockim(II)”

Zakończenie naboru wniosków o refundację pracodawcy...

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za...

Zatrudnienie za granicą

Agencja SILVERHAND oferuje zatrudnienie za granicą dla osób z komunikatywną znajomością języka niemieckiego.   Poszukujemy pracowników w następujących branżach: techniczna i budowlana (elektryk, spawacz, ślusarz,...

Praktyki w ZUS

Praktyki w ZUS

Targi Edukacyjne w Gąbinie - VII edycja

Targi Edukacyjne wzorem lat ubiegłych organizowane są z myślą o ludziach młodych, którzy stają przed...

Jak załatwię swoje sprawy - Krajowa Administracja Skarbowa

Jak załatwię swoje sprawy - Krajowa Administracja Skarbowa

Zakończenie naboru wniosków na doposażenie stanowiska pracy

Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nabór wniosków na organizację miejsc odbywania stażu POWER

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urząd Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na organizację miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)"...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku przystąpił w charakterze Partnera do projektu „DROGA NA RYNEK PRACY" realizowanego przez Firmę Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (I)" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę