Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Informacja o przedłużeniu naboru wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy ogłoszony w dniu 15.07.2019r. zostaje przedłużony do dnia 19.07.2019r. do godz. 15.00. W ramach w/w naboru pozostały 2...

Nabór wniosków na program stażu

Starosta Płocki ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 25 osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia z terminem realizacji programu stażu

Uzupełniający nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy.

Starosta Płocki informuje, iż w ramach przyznanego limitu środków z Funduszu Pracy na realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Płocku ogłasza uzupełniający nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego...

Nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Informacja o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Szkolenie - Certyfikowany Monter Instalacji Fotowoltaicznych

Witamy serdecznie ! Jako ośrodek szkoleniowy On Sp. z o.o. dysponujący wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną (trenerzy OZE z długoletnim doświadczeniem praktycznym) chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu – Certyfikowany Monter...

Materiały o rezultatach wybranych projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej...

Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wpłynęła korespondencja, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie przekazania szerszemu gronu odbiorców filmu o rezultatach wybranych projektów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i...

1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP

W ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” powstało 1000 opisów zawodów, które są dostosowane do aktualnych potrzeb IRP, osób...

Nabór wniosków na organizację 30 miejsc odbywania stażu

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 ogłasza nabór wniosków na organizację 30 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez...

Targi Młodych „Dobry start - lepsze perspektywy”

Targi Młodych „Dobry start – lepsze perspektywy”, odbyły się 12 czerwca 2019r. w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.

Trampolina do kariery- aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim

Jesteś osobą niepracującą i mieszkasz w województwie mazowieckim? Zgłoś się już dziś! Weź udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach. Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy, zdobądź nowe umiejętności i otwórz się na nowe możliwości.

Wyświetlanie 1 - 10 z 301 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Obowiązujące od 18.05.2018r. znowelizowane przepisy w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r.poz.858) wprowadziły n. w. zasady dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej:
1) możliwość zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/
2) zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji.
Praca w/w cudzoziemców na warunkach określonych we wniosku będzie uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia na pracę sezonową (nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni) pod warunkiem, że złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych
3) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
  • umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej
  • inną umowę gdy w zezwoleniu na pracę sezonową wskazana była umowa o pomocy przy zbiorach

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę