Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Widok zawartości stron

Uzupełniający nabór wniosków na organizację 6 miejsc (kobiet) odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urząd Pracy w Płocku ogłasza uzupełniający nabór wniosków na organizację 6 miejsc (kobiet) odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Uzupełniający nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)"

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych...

Nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej w ramach środków PFRON

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej w...

Nabór wniosków na organizację 4 miejsc odbywania stażu ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urząd Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na organizację 4 miejsc odbywania stażu na okres od 3 do 5 miesięcy ze środków PFRON dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP w Płocku jako...

„Galeria Szkół” Targi Edukacyjne w Małej Wsi

29 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. W.H. Gawareckiego w Małej Wsi, odbyły się Targi Edukacyjne pod dumnie brzmiącą nazwą „Galeria Szkół”.

IV Targi Edukacyjne w Słubicach

25 marca br. we współpracy z Publicznym Gimnazjum w Słubicach oraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku odbyły się IV Targi Edukacyjne w Słubicach.

IV Targi Edukacyjno - Zawodowe „Bieg do przyszłości” w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

22 marca b. roku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku odbyły się już po raz czwarty Targi Edukacyjno – Zawodowe „Bieg do przyszłości”. Patronat honorowy objął Starosta Płocki Pan Mariusz Bieniek.

Nabór wniosków na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)"

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urząd Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na organizację miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)" ...

IV Targi Szkół Branżowych w Zespole Szkół nr 5 w Płocku

22 marca 2019 roku w Zespole Szkół nr 5 w Płocku, odbyły się już IV Targi Szkół Branżowych...

Targi Blichowo 2019

21 marca bieżącego roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Blichowie odbyły się Targi Edukacyjne 2019.

Wyświetlanie 1 - 10 z 274 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Obowiązujące od 18.05.2018r. znowelizowane przepisy w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r.poz.858) wprowadziły n. w. zasady dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej:
1) możliwość zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/
2) zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji.
Praca w/w cudzoziemców na warunkach określonych we wniosku będzie uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia na pracę sezonową (nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni) pod warunkiem, że złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych
3) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
  • umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej
  • inną umowę gdy w zezwoleniu na pracę sezonową wskazana była umowa o pomocy przy zbiorach

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę