Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Nabór uzupełniający z KFS

Starosta Płocki informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi rezygnacją pracodawców z przyznanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań kształcenia ustawicznego określonych w art. 69a ust. 2...

”Otwórz się na zmiany!”

Firma Navigator International sp. z.o.o zaprasza do projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS pt. ”Otwórz się na zmiany!”

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

Celem Projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!” jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrożonych...

Nie masz pomysłu na biznes - zostań partnerem firmy z wielowiekową tradycją

Poczta Polska S.A. oferuje możliwość współpracy poprzez prowadzenie placówki pocztowej na zasadach...

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym: "Bliżej rynku pracy"

Zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji...

Konferencja Partnerstwa Lokalnego Wrzesień 2017

05 września 2017 roku, Hotel TiM w Cekanowie już po raz trzeci gościł przedstawicieli samorządu...

Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu regionalnego „MAZOWSZE 2017 - Rezerwa”

Starosta Płocki informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 25.08.2017 r.

Wstrzymanie wydawania wniosków o bon na zasiedlenie

Wstrzymano wydawanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Zamknięcie naboru wniosków na o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Informacja o terminie zakończenia nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

Jesteś przedsiębiorczy? Wpadnij do ZUS.

Wyświetlanie 11 - 20 z 134 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców,  Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku w ślad za pismem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2017r, informuje, iż od dnia 1 września br. nie będzie możliwości rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r., na zasadach określonych w § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz.U. poz. 588).

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku przystąpił w charakterze Partnera do projektu „DROGA NA RYNEK PRACY" realizowanego przez Firmę Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (I)" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę