Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Krajowy Fundusz Szkoleniowy - zmiany

Starosta Płocki informuje, iż ulega zmianie druk wniosku w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy wraz z załącznikami.

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Starosta Płocki zamyka nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych - KOBIET w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)"...

Nabór wniosków na program stażu

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urząd Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na organizację 40 miejsc odbywania stażu

„Płocka integracja społeczno-zawodowa”

Biuro Consultingowo - Handlowe "Gwarancja" Jan Guss w raz z partnerem Fundacją "ŻYJESZ POMÓŻ INNYM" zapraszają do wzięcia udziału w projekcie pt. „Płocka integracja społeczno-zawodowa”.

Informacja o projekcie realizowanym przez Fundację Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt"

Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt" uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu mającego na celu wspieranie osób niewidomych i słabowidzących zamieszkałych na terenie województwa...

Nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Starosta Płocki przypomina, iż w dniach od 21.05.2018r. do 30.05.2018r. będzie możliwość składania wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zgodnie z zasadami...

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Starosta Płocki zamyka nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Wakacyjne Targi Pracy” w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku

24 kwietnia 2018 roku, w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku, odbyły się „ Wakacyjne Targi Pracy”, których celem było umożliwienie młodzieży poszukującej zatrudnienia w okresie wakacyjnym zapoznania się z ofertą pracodawców działających...

Nabór na staż POWER

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urząd Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na organizację 65 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)”...

Wyświetlanie 11 - 20 z 186 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

W dniu 1 stycznia 2018 r wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę