Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Informujemy o uruchomieniu Krajowego Punktu Kontaktowego programu ESPON 2020 w Departamencie Polityki Przestrzennej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

ESPON to Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej. Celem tego programu jest wzmocnienie efektywności polityki spójności UE oraz innych polityk sektorowych i programów finansowanych z Europejskich Funduszy...

„Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu pracy służb migracyjnych”

„Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla obywateli państw trzecich na Mazowszu”

Nabór wniosków na organizację 35 miejsc odbywania stażu

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na organizację 35 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych

Konferencja „POPULARYZACJA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE”

W dniu 28 maja 2019 r. w Zespole Szkół nr 1 im. Gen. Jose’ de San Martin w Sierpcu odbyła się...

Rekrutacja do pracy w firmie z kategorii branży spożywczej

Firma Randstad Polska Sp. z o.o. prowadzi obecnie rekrutację do firmy z branży spożywczej mieszczącej się na terenie Sochaczewa.

Masz trudności w prowadzeniu swojego biznesu? Skorzystaj z porad innych przedsiębiorców.

Jesteś przedsiębiorcą z sektora MŚP? Widzisz w firmie pierwsze oznaki nadciągających trudności? Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej?

Uzupełniający nabór wniosków na organizację 14 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych (kobiet)

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza uzupełniający nabór wniosków na organizację 14 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych (kobiet)

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza uzupełniający nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych

Burmistrz Gminy i Miasta Wyszogród zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „Podniesienie Kompetencji Cyfrowych Mieszkańców Województwa Mazowieckiego”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, ponadto uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne, wyżywienie oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

"ZROZUMIEĆ STATYSTYKĘ" VI EDYCJA

Urząd Statystyczny w Warszawie zaprasza do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach akcji "ZROZUMIEĆ STATYSTYKĘ" VI EDYCJA

Wyświetlanie 11 - 20 z 301 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Obowiązujące od 18.05.2018r. znowelizowane przepisy w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r.poz.858) wprowadziły n. w. zasady dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej:
1) możliwość zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/
2) zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji.
Praca w/w cudzoziemców na warunkach określonych we wniosku będzie uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia na pracę sezonową (nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni) pod warunkiem, że złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych
3) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
  • umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej
  • inną umowę gdy w zezwoleniu na pracę sezonową wskazana była umowa o pomocy przy zbiorach

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2019r.

Wykres stopa bezrobocia 2019 rok
  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.705,64 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę