Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Widok zawartości stron

IX Targi Edukacyjne – Bielsk 2017

Zorganizowane w dniu 30 marca 2017 roku IX Targi Edukacyjne w Bielsku, cieszyły się ogromnym...

IV TARGI EDUKACYJNE – SŁUPNO 2017

W dniu 28 marca 2017 roku w godzinach od 11.00 do 14.00 w na terenie Hali Sportowej przy Gimnazjum...

VIII Targi Edukacyjne „Od edukacji do pracy" w Wyszogrodzie

Organizacja VIII Targów Edukacyjnych „Od edukacji do pracy", dniu 28 marca 2017 roku, miała na celu pomoc uczniom szkół średnich w wyborze kierunku kształcenia oraz w ułatwieniu im dostępu do aktualnych ofert wyższych uczelni.

Oferta Pracy Skazanych

Zakład Karny w Płocku zwraca się z prośbą o pomoc w podejmowaniu działań w celu pozyskania nowych miejsc pracy.

Trwa nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych z projektu POWER.

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku przypomina o trwającym od 17.01.2017r. naborze wniosków o organizację prac interwencyjnych.

Targi Edukacyjne Blichowo 2017

20 marca bieżącego roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Blichowie odbyły się IV już Targi...

Targi Edukacji i Pracy w Małej Wsi 2017

Już po raz jedenasty mogliśmy uczestniczyć w Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się 17 marca...

Zatrudnienie za granicą

Agencja SILVERHAND oferuje zatrudnienie za granicą dla osób z komunikatywną znajomością języka niemieckiego.   Poszukujemy pracowników w następujących branżach: techniczna i budowlana (elektryk, spawacz, ślusarz,...

Targi Edukacyjne w Gąbinie - VII edycja

Targi Edukacyjne wzorem lat ubiegłych organizowane są z myślą o ludziach młodych, którzy stają przed...

Wyświetlanie 211 - 220 z 274 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Obowiązujące od 18.05.2018r. znowelizowane przepisy w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r.poz.858) wprowadziły n. w. zasady dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej:
1) możliwość zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/
2) zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji.
Praca w/w cudzoziemców na warunkach określonych we wniosku będzie uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia na pracę sezonową (nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni) pod warunkiem, że złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych
3) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
  • umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej
  • inną umowę gdy w zezwoleniu na pracę sezonową wskazana była umowa o pomocy przy zbiorach

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2019r.

Wykres Stopa bezrobocia
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.182,44 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę