Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Informacja o naborze wniosków na program stażu RPO

Starosta Płocki ogłasza w ramach Projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)”

Spotkanie informacyjne – „Podatek VAT – zmiany w 2017 r.”

Urząd Skarbowy w Płocku, 18 maja 2017 r. (czwartek) o godz. 11.00

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Starosta Płocki zamyka nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –...

Trwa nabór wniosków na szkolenia indywidualne POWER

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku informuje, iż zwiększa ilość miejsc na szkolenia indywidualne o 4 osoby (ogółem dla 65 osób bezrobotnych) w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Ogłoszenie o naborze wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach programu regionalnego „MAZOWSZE 2017 –...

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Starosta Płocki zamyka nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

„Bieg do przyszłości…” - II Targi Edukacyjno – Zawodowe w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

„Bieg do przyszłości…” – tak brzmiało hasło II Targów Edukacyjno – Zawodowych, które zostały...

Informacja o naborze wniosków na program stażu MAZOWSZE 2017

Starosta Płocki ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 30 osób bezrobotnych na okres 6 miesięcy z deklaracją dalszego zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym stażu finansowany ze środków rezerwy ministra w ramach...

Informacja o naborze wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w ramach środków...

Wyświetlanie 11 - 20 z 100 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku przystąpił w charakterze Partnera do projektu „DROGA NA RYNEK PRACY" realizowanego przez Firmę Doradztwo Personalne SET Sztomberska-Ejdys Teresa Centrum Pomocy Psychologicznej w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (I)" w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

8,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.313,52 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę