Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Starosta Płocki zamyka nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu

Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych 2017

Dni Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych odbyły się 6-7 czerwca 2017 roku na terenie ...

Partnerstwo w powiecie płockim ruszyło!

Spotkanie zorganizowane przez Starostę Płockiego Pana Mariusza Bieńka oraz Dyrektor Powiatowego...

Informacja o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór na 15 wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy.

„Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA”

Krajowa Izba Gospodarcza serdecznie zaprasza Panie do udziału w projekcie „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Bliżej rynku pracy” - Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności

Certyfikowane, bezpłatne szkolenia na MAZOWSZU!

Dla osób bezrobotnych, pracujących oraz uczących się

Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

II nabór wniosków w sprawie finansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy

Starosta Płocki informuje, iż od dnia 22.05.2017r. do dnia 31.05.2017r. realizowana będzie druga tura naborów wniosków o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników i...

"NOWE KWALIFIKACJE - NOWE MOŻLIWOŚCI"

Projekt "Nowe kwalifikacje - nowe możliwości" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Wyświetlanie 81 - 90 z 168 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

W dniu 1 stycznia 2018 r wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lutego 2018r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę