Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


IV Konferencja Partnerstwa Lokalnego

W dniu 05 października 2017 roku w Hotelu TiM w Cekanowie odbyła się IV Konferencja Partnerstwa...

Nabór uzupełniający z KFS

Starosta Płocki informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami spowodowanymi rezygnacją pracodawców z przyznanego dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań kształcenia ustawicznego określonych w art. 69a ust. 2...

”Otwórz się na zmiany!”

Firma Navigator International sp. z.o.o zaprasza do projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS pt. ”Otwórz się na zmiany!”

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

Celem Projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!” jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrożonych...

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym: "Bliżej rynku pracy"

Zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji...

Konferencja Partnerstwa Lokalnego Wrzesień 2017

05 września 2017 roku, Hotel TiM w Cekanowie już po raz trzeci gościł przedstawicieli samorządu...

Informacja o terminie zakończenia naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Programu regionalnego „MAZOWSZE 2017 - Rezerwa”

Starosta Płocki informuje o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłoszonego w dniu 25.08.2017 r.

Zamknięcie naboru wniosków na o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Informacja o terminie zakończenia nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Trzeci nabór wniosków o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia ustawicznego dla pracowników i pracodawcy

Starosta Płocki informuje, iż od dnia 23.08.2017r. realizowana będzie trzecia tura naboru wniosków

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy...

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych do...

Wyświetlanie 81 - 90 z 186 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

W dniu 1 stycznia 2018 r wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę