Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Wyjaśnienia odnośnie możliwości korzystania przez uprawnione podmioty z dofinansowania do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na podstawie art. 15g oraz z dofinansowania do wynagrodzenia ze środków Funduszu Pracy na podstawie art. 15zzb

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę