Wydziały - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Widok zawartości stron

Dział Rejestracji, Ewidencji i Świadczeń
Kierownik 24 267 46 34
Wyznaczenie terminu do rejestracji 24 267 46 80
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy  
St. 1: 24 267 46 51
 
St. 2: 24 267 46 52
 
St. 3: 24 267 46 53
 
Obsługa osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku 24 267 46 81
Obsługa osób bezrobotnych z prawem do zasiłku 24 267 46 57
Obsługa osób poszukujących pracy, zbiegi tytułów ubezpieczeń 24 267 46 67
Wyrejestrowanie osób bez prawa do zasiłku 24 267 46 86
Wypłata stypendium stażowego, zwrot kosztów dojazdu na staż 27 267 46 72
Dział Poradnictwa Zawodowego i Pośrednictwa Pracy
Kierownik 24 267 46 75
Krajowy Fundusz Szkoleniowy 24 267 46 45
Doradcy Zawodowi  
24 267 46 74
 
24 267 46 68
 
24 267 46 76
 
Pośrednicy Pracy  
Oferty pracy:
 
24 267 46 63
 
24 267 46 47
 
24 267 46 44
 
24 267 46 46
 
Oferty stażu:
 
24 267 46 84
 
24 267 46 83
 
24 267 46 85
 
 
24 267 46 49
 
Przyjmowanie ofert pracy:
 
24 267 46 64
 
Zatrudnianie cudzoziemców:
 
24 267 46 48
 
24 267 46 64
 
 
Dział Usług i Instrumentów Rynku Pracy
 
Kierownik 24 267 46 62
Organizacja staży 24 267 46 73
Organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych 24 267 46 70
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego  
24 267 46 58
 
24 267 46 65
 
Organizacja szkoleń, przyznawanie bonów na zasiedlenie 24 267 46 69
Obsługa projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 24 267 46 60
 
Dział Finansowo Księgowy
 
Kierownik, Główny Księgowy 24 267 46 42
Obsługa budżetu jednostki 24 267 46 43
Obsługa Funduszu Pracy i innych funduszy zewnętrznych 24 267 46 42
 
Dział Administracji i Windykacji
 
Kierownik 24 267 46 55
Rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych, egzekucja nienależnie pobranych świadczeń 24 267 46 37
Sprawy administracyjno - gospodarcze 24 267 46 40
Statystyka, Informatyk 24 267 46 36
Kadry, zamówienia publiczne 24 267 46 35
 
Dział Kontroli Zewnętrznych
 
Kierownik 24 267 46 59
Realizacja kontroli i wizytacji 24 267 46 59/82
 
Dział Marketingu
 
Kierownik 24 267 46 75
Promocja działań Urzędu 24 267 46 82
 
Dyrekcja
 
Sekretariat 24 267 46 30

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę