Dla pracodawców i przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczął realizację projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płockim (I)” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę