Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczął realizację projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płockim (I)” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczyna realizację projektu pilotażowego pt. „MAMY działamy!!!”, którego celem jest aktywizacja zawodowa 30 kobiet zarejestrowanych w PUP w Płocku, które z różnych przyczyn nie powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, posiadające co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę