Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczął realizację projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płockim (I)” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczyna realizację projektu pilotażowego pt. „MAMY działamy!!!”, którego celem jest aktywizacja zawodowa 30 kobiet zarejestrowanych w PUP w Płocku, które z różnych przyczyn nie powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, posiadające co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę