Dokumenty do pobrania - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Zawartość stron

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe na 2021r.

Zapraszamy osoby bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku, do udziału w ankiecie badającej potrzeby szkoleniowe. Dane pozyskane z ankiet zostaną wykorzystane w celu opracowania wykazu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia oraz planu szkoleń grupowych na 2021 r.

Link do ankiety

Plan szkoleń na 2020 rok

1  PLAN SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB
PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU W 2020r.


2. MODYFIKACJA PLANU SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB PRZEWIDZIANY DO REALIZACJI PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOCKU W 2020r.

Plan szkoleń na 2021 rok

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA PRZYGOTOWANIA PLANU SZKOLEŃ NA ROK 2021

Aktualnie realizowane nabory:

29.01.2021r. - Szkolenia dla 30 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)"

19.02.2021r. - Nabór wniosków na szkolenia dla 45 osób bezrobotnych

23.02.2021r. - Nabór wniosków na szkolenia dla 30 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)"

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowej: linkPowiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock

pok. 24
tel. (24) 267-46-56/69

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę