Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Nabór wniosków na organizację prac interwencyjnych

Starosta Płocki ogłasza nabór wniosków o organizację 20 miejsc pracy w ramach programu prac interwencyjnych. W ramach powyższego naboru przewidziano organizację sześciomiesięcznych prac interwencyjnych z refundacją części kosztów poniesionych na...

Spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych powiatu płockiego.

W dniu 21 stycznia 2019 roku z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządów gminnych powiatu płockiego.

Plan szkoleń grupowych na 2019r.

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku na rok 2019 nie planuje organizacji szkoleń grupowych

O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o. o. Zaprasza do udziału w projekcie: „Zaktywizowane Mazowsze”

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest zintegrowanie społeczne i zawodowe 72 osób (44 kobiet, 28 mężczyzn) wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z woj. mazowieckiego – mieszkańców gmin poniżej progu defaworyzacji,

Informacja o PIT-11 za rok 2018 z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

Uprzejmie informujemy, że do wszystkich osób, które w 2018 roku pobierały, z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, zasiłek dla bezrobotnych lub dodatek aktywizacyjny, została wysłana informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych...

Masowe wypłaty - autowypłata

Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Płocku wprowadził od dnia 02 stycznia 2019 r. nową formułę wypłaty świadczeń dla osób bezrobotnych - pod nazwą „PKO MASOWE WYPŁATY"

Rozpoczęcie procedury rekrutacji do służby w Policji w 2019 roku

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego

„Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu” - warsztaty organizowane przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku 15 – 16 stycznia 2019 roku w godzinach 11 – 15 organizuje warsztaty dla osób bezrobotnych pt. „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”

Życzenia świąteczne

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2019 Rok niosą wszystkim nadzieję na uspokojenie,...

Informacja: 24 grudnia (poniedziałek) urząd będzie nieczynny

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku informuje, iż dnia 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) urząd będzie nieczynny. 

Wyświetlanie 1 - 10 z 246 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Obowiązujące od 18.05.2018r. znowelizowane przepisy w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r.poz.858) wprowadziły n. w. zasady dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej:
1) możliwość zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/
2) zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji.
Praca w/w cudzoziemców na warunkach określonych we wniosku będzie uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia na pracę sezonową (nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni) pod warunkiem, że złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych
3) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
  • umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej
  • inną umowę gdy w zezwoleniu na pracę sezonową wskazana była umowa o pomocy przy zbiorach

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę