Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Działamy, włączamy!”

Celem projektu jest zwiększony potencjał rozwojowy (w zakresie zawodowym, społecznym i edukacyjnym) 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) i ich rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w województwie mazowieckim w rozumieniu...

24 grudnia 2018 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2018 Dyrektora Powiatowego Urzedu Pracy w Płocku z dnia 16.11.2018r. Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w dniu 24 grudnia 2018r. (poniedziałek) będzie nieczynny.

Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku zaprasza na bezpłatne warsztaty: „Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu”

Własna firma staje się współcześnie coraz atrakcyjniejszą formą realizacji kariery zawodowej i życiowej. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy myślą o wejściu na drogę przedsiębiorczości

Firma NS Konsulting Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Z myślą o rodzinie"

Projekt *„ Z myślą o rodzinie”* skierowany jest do osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-65 lat oraz ich otoczenia tj. dzieci w wieku 7-18 lat z gmin poniżej progu defaworyzacji (określonych w mazowieckim...

Firma Randstad Polska sp. z o.o. poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy

Firma Randstad Polska sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkie osoby z Wyszogrodu, Płocka i okolic zainteresowane podjęciem pracy

Kampania KAS - HAZARD? Nie, dziękuję

Szanowni Państwo, Ruszyła ogólnopolska kampania Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze nielegalnego urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Koordynatorem kampanii na terenie województwa mazowieckiego jest Izba Administracji Skarbowej w...

"OD STAŻU DO ANGAŻU..."

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego zaprasza osoby z niepełnosprawnościami, niepracujące do skorzystania ze wsparcia w ramach Projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO – ZAWODOWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Zakończenie naboru na szkolenie - RPO

Starosta Płocki informuje o zakończeniu naboru wniosków o organizację szkoleń indywidualnych dla 30 osób bezrobotnych w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płockim (II)”

Płockie Targi Aktywności Zawodowej 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku już po raz kolejny był współorganizatorem Płockich Targów Aktywności Zawodowej, które odbyły się 11 października 2018r. w Hali Widowiskowo – Sportowej ORLEN ARENA w Płocku.

Płockie Targi Aktywności Zawodowej 2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11 października 2018r. w godz. 10.00-14.00 w Hali Widowiskowo Sportowej Orlen Arena w Płocku, Plac Celebry Papieskiej 1 odbędą się Płockie Targi Aktywności Zawodowej 2018,

Wyświetlanie 1 - 10 z 232 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

Obowiązujące od 18.05.2018r. znowelizowane przepisy w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r.poz.858) wprowadziły n. w. zasady dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej:
1) możliwość zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/
2) zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji.
Praca w/w cudzoziemców na warunkach określonych we wniosku będzie uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia na pracę sezonową (nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni) pod warunkiem, że złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych
3) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
  • umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej
  • inną umowę gdy w zezwoleniu na pracę sezonową wskazana była umowa o pomocy przy zbiorach

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu pażdziernika 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę