Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Nabór wniosków na organizację 65 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urząd Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na organizację 65 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (III)”

Ogłoszenia o naborze na praktykę absolwencką

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie ogłasza nabór na odpłatną / nieodpłatną praktykę...

Informacja o PIT-11 z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku

Uprzejmie informujemy, że do wszystkich osób, które w 2017 r. pobierały świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, tj. zasiłek dla bezrobotnych, dodatek aktywizacyjny, stypendium za staż, stypendium z tytułu odbywania szkolenia, stypendium z...

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 40 osób bezrobotnych

Wstrzymano wydawanie wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku informuje, iż z dniem 09.02.2018r. zostanie wstrzymane wydawanie wniosków

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT

Wsparcie administracji w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców • Trwa kampania...

Informacja o terminie zakończenia przyjmowania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Starosta Płocki zamyka nabór wniosków o zorganizowanie stażu

Informacja o naborze wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie 10 bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia

Nabór na podjęcie działalności gospodarczej - RPO 2018

Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

Spotkanie informacyjne dotyczące zatrudniania cudzoziemców

Dnia 13 lutego 2018 roku w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie ul. Niepodległości 11a ( budynek stołówki ) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące wydawania zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy...

Wyświetlanie 1 - 10 z 144 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

W dniu 1 stycznia 2018 r wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (II)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę