Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


 • UWAGA!!!

  Od dnia 1 marca 2020 roku do 30 września 2020 roku obsługa podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 14:00 – zarówno w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, jak i w...

 • „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

  Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także...

 • Nabór wniosków na organizację 40 miejsc odbywania stażu dla bezrobotnych mężczyzn

  Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1 ogłasza nabór wniosków na organizację 40 miejsc odbywania stażu dla bezrobotnych mężczyzn w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających...

 • Nabór wniosków na szkolenia indywidualne

  Starosta Płocki za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ogłasza nabór wniosków na szkolenia indywidualne dla 30 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płockim (IV)"

 • INFORMACJA O PIT-11 ZA ROK 2019

  Uprzejmie informujemy, że do wszystkich osób, które w 2019 roku pobierały, z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku,

 • Spotkanie w Szkołach w Małej Wsi i Podgórzu.

  W dniu 3 lutego 2020 r odbyły się kolejne dwa spotkania informacyjne z zakresu doradztwa zawodowego.

 • Primus in Agendo - Pierwszy w Działaniu

  Primus in Agendo – Pierwszy w Działaniu – to Honorowa Odznaka nadawana przez ministra właściwego do spraw pracy,

 • Spotkanie informacyjne w Dzierżanowie

  W środę, 29 stycznia 2020 roku, w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie, miało miejsce spotkanie informacyjne w ramach doradztwa zawodowego, pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku z uczniami klasy VIII.

 • Spotkanie informacyjne w Łęgu Probostwie

  28 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Łegu Probostwie, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku przeprowadzili kolejne z cyklu spotkań w ramach współpracy ze szkołami podstawowymi, zajęcia informacyjne w zakresie doradztwa zawodowego.

 • Spotkanie z uczniami w Nowych Łubkach

  Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach była kolejną ze szkół, którą ramach w cyklu wyjazdowych spotkań informacyjnych odwiedzili przedstawiciele naszego urzędu.

Wyświetlanie 1 - 10 z 364 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

UWAGA!!!
 Od dnia 1 marca 2020 roku do 30 września 2020 roku obsługa podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 14:00 – zarówno w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, jak i w Punkcie ds. Cudzoziemców w Wyszogrodzie, ul. Płocka 12.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy również do składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcomi wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców na terytorium RP za pośrednictwem www.portalpraca.gov.pl


Obowiązujące od 18.05.2018r. znowelizowane przepisy w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r.poz.858) wprowadziły n. w. zasady dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej:
1) możliwość zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/
2) zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji.
Praca w/w cudzoziemców na warunkach określonych we wniosku będzie uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia na pracę sezonową (nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni) pod warunkiem, że złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych
3) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
 • umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej
 • inną umowę gdy w zezwoleniu na pracę sezonową wskazana była umowa o pomocy przy zbiorach

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020: Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (III)” w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2014-2020: Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2019r.

Wykres stopa bezrobocia
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę