Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Rejestracja osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku informuje, że rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy jest możliwa w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.praca.gov.pl opatrując wniosek profilem zaufanym. Dniem rejestracji jest dzień wprowadzenia danych przez osobę rejestrującą się  i potwierdzenia ich profilem zaufanym.
 
Osoby,  które nie posiadają profilu zaufanego i nie mają możliwości jego założenia, mogą dokonać tzw. zgłoszenia do rejestracji. W celu dokończenia procesu zgłoszenia do rejestracji, pracownik tutejszego urzędu skontaktuje się telefonicznie z osobą dokonującą zgłoszenia do rejestracji (niezbędne jest podanie aktualnego numeru telefonu do kontaktu). Rejestracja następuje w dniu przeprowadzenia przez pracownika tutejszego urzędu rozmowy telefonicznej wraz z weryfikacją danych osoby ubiegającej się o zarejestrowanie. 

W przypadku braku możliwości dokonania rejestracji za pośrednictwem platformy
www.praca.gov.pl istnieje możliwość dokonania rejestracji  osobiście w tutejszym urzędzie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu daty i godziny rejestracji. W tym celu proszę dzwonić pod numer telefonu (24) 267-46-80.
 
Zachęcamy do dokonywania rejestracji elektronicznej poprzez portal www.praca.gov.pl
 

https://plock.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/rejestracja-w-urzedzie/instrukcja-elektronicznej-rejestracji
Wyświetlanie 1 - 10 z 555 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

UWAGA!!!
Obsługa podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 14:00 – zarówno w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1, jak i w Punkcie ds. Cudzoziemców w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 52, pok. 8

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy również do składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcomi wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców na terytorium RP za pośrednictwem www.portalpraca.gov.pl


Obowiązujące od 18.05.2018r. znowelizowane przepisy w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r.poz.858) wprowadziły n. w. zasady dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej:
1) możliwość zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/
2) zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji.
Praca w/w cudzoziemców na warunkach określonych we wniosku będzie uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia na pracę sezonową (nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni) pod warunkiem, że złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych
3) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
  • umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej
  • inną umowę gdy w zezwoleniu na pracę sezonową wskazana była umowa o pomocy przy zbiorach

Czytaj dalej...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I WIĘCEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE PŁOCKIM (IV)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2021r.
Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę