Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Płocku


Płockie Targi Kariery i Aktywności Zawodowej

Wyświetlanie 11 - 20 z 830 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Zmiany w zakresie zatrudnienia cudzoziemców

UWAGA!!!
Obsługa podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom odbywać się będzie w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, ul. Kostrogaj 1,

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy również do składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcomi wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców na terytorium RP za pośrednictwem www.portalpraca.gov.pl

Dostęp do polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy jest możliwy zarówno za pośrednictwem powiadomienia o powierzeniu pracy, jak i poprzez uzyskanie zezwolenia na pracę lub wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń, jednakże przy uzyskaniu zezwolenia lub oświadczenia, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną wart. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy o promocji konieczne będzie posiadanie dokumentu potwierdzającego legalny pobyt cudzoziemca na terytorium RP np. wizy czy zezwolenia na pobyt czasowy.

Obowiązujące od 18.05.2018r. znowelizowane przepisy w zakresie zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018r.poz.858) wprowadziły n. w. zasady dot. zatrudniania cudzoziemców do pracy sezonowej:
1) możliwość zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach  
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/wazne-dla-rolnikow-zawierajacych-z-pomocnikami-umowy-o-pomocy-przy-zbiorach-chmielu-owocow-i-wa/
2) zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców przebywających na terytorium RP na podstawie innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji.
Praca w/w cudzoziemców na warunkach określonych we wniosku będzie uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia wydania zezwolenia na pracę sezonową (nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni) pod warunkiem, że złożony wniosek nie będzie zawierał braków formalnych
3) wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane jeśli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli:
  • umowę o pomocy przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników zamiast innej umowy cywilnoprawnej
  • inną umowę gdy w zezwoleniu na pracę sezonową wskazana była umowa o pomocy przy zbiorach

Czytaj dalej...

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) zachęcamy do zapoznania się z materiałami i informacjami, które przybliżają i pozwalają zrozumieć zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, a także zawierają wskazówki w zakresie stosowania skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami:
Więcej:

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczął realizację projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płockim (I)” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczyna realizację projektu pilotażowego pt. „MAMY działamy!!!”, którego celem jest aktywizacja zawodowa 30 kobiet zarejestrowanych w PUP w Płocku, które z różnych przyczyn nie powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka, posiadające co najmniej jedno dziecko do 8 roku życia.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczął realizację projektu niekonkurencyjnego pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie płockim (I)” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, Oś priorytetowa VI Fundusze Europejskie dla aktywnego zawodowo Mazowsza, Działanie 6.1...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Powiatowy Urząd Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1
09-400 Płock
plock.praca.gov.pl

Czas pracy urzędu w godz. 7.30 - 15.30.
Czas przyjęć interesantów: 8.00 - 15.00.
W dniach: od poniedziałku do piątku

Informacja ogólna
tel.: 24/267-46-80

Sekretariat 
tel.: 24/267-46-30
fax:  24/267-46-31
email: sekretariat@pupplock.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku: /u5h519nnav/SkrytkaESP
NIP 7741072002
REGON 611053271

Przydatne linki

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę